travelettes guide to quito, ecuador – getting around – kathi kamleitner