Rhotia Valley Lodge, Safari, Tanzania – Kathi Kamleitner, Travelettes-54