Sligo, Ireland – Elizabeth Rushe – Strandhill surfing