Sligo, Ireland – Elizabeth Rushe – Sligo Yeats Graveyard